Nieuwsberichten

26
Feb

Save the date!

Op 30 maart 2016 is het World Bipolar Day. Het doel van deze dag is bewustwording en het informeren van mensen over bipolaire stoornissen.

In samenwerking met Altrecht organiseert het UMC Utrecht een bijeenkomst met als thema “Creativiteit”.  Meer informatie over deze bijeenkomst volgt. Zet de datum alvast in uw agenda!

 

29
Jan

Deelname

MRI scanner
Sinds oktober vorig jaar is de MRI scanner die wij gebruiken bij het onderzoek stilgelegd. De monteurs hebben aangegeven dat de nieuwe scanner te gebruiken is vanaf april of mei 2016. Dit is helaas later dan verwacht. In verband hiermee kunnen wij op het moment nog niet beginnen met het onderzoek bij nieuwe deelnemers. Aanmelden is wel gewoon mogelijk!

Hebben jullie 3 tot 4 jaar geleden voor het eerst meegedaan aan het BRIDGE onderzoek? Dan hopen wij jullie dit jaar opnieuw te benaderen. Houdt er rekening mee dat hier vertraging in kan zitten, vanwege het vervangen van de MRI scanner.

Kinderen van ouders met een bipolaire stoornis
Gezinnen met een ouder met een bipolaire stoornis hebben te horen gekregen dat we ons maximum aantal deelnemers hebben bereikt voor deze groep. Goed nieuws: we verwachten dat wij in 2016 toestemming krijgen om deze groep uit te breiden. Dan kunnen ook alle broertjes en zusjes van de BRIDGE deelnemers meedoen.

 

 

19
Dec

Een nieuw onderzoek: Grumpy or Depressed

Onderzoek naar verschil in pubergedrag en depressie.

 

Het UMC Utrecht is in samenwerking met Universiteit Utrecht op zoek naar deelnemers voor het onderzoek ‘Grumpy or Depressed’. Met dit onderzoek willen het verschil tussen pubergedrag en depressie onderzoeken. Zodat jongeren eerder en beter geholpen kunnen worden. We gaan dit doen via een dagboekstudie, zodat wij inzicht krijgen in hoe jongeren zich voelen gedurende de dag.

 

Wanneer kun je meedoen?

Je kunt meedoen als je:

– tussen de 12 en 18 jaar oud bent

–  depressieve klachten en/of een verhoogd risico hebt voor depressie

– een Android (b.v. Samsung) of IOS (Apple) smartphone hebt

 

Wat moet je doen?

Als je meedoet aan het onderzoek vullen jij en een van je ouders 1 keer een vragenlijst in op de computer. Daarna installeer je twee apps op je telefoon en beantwoord je gedurende 1 week, 8 keer per dag enkele vragen (1-2 minuten). Zoals: ‘Waar ben je? Wat ben je aan het doen? Voel je je nu blij?’.

 

Waarom zou je meedoen?

Je krijgt je eigen unieke stemmingsdagboek. Je kunt dit ook gebruiken in je behandeling. Ook krijg je een VVV-bon ter waarde van 5 euro en maak je kans op het winnen van een Ipad mini.

 

Interesse om mee te doen?

Doe je al mee aan het Bridge-onderzoek? Laat dan de bridge-onderzoekers weten dat je mee wil doen, zodat zij vervolgens contact op kunnen nemen met ons. Als je niet mee doet met Bridge, vraag dan je behandelaar om je aan te melden voor het onderzoek door jouw gegevens (naam, leeftijd, telefoonnummer en emailadres) op te sturen naar: dagboekstudie@uu.nl. Vervolgens nemen wij contact met je op om het onderzoek verder uit te leggen.

 

Wil je een vraag stellen of meer informatie?

Neem dan contact op met:

Dr. M. Hillegers, kinder- en jeugdpsychiater           (UMC Utrecht)

Dr. L. Keijsers, ontwikkelingspsychologie (Universiteit Tilburg)

Dr. J. M. Hiemstra, educatie & pedagogiek (Universiteit Utrecht)

+31 88 7558180 / dagboekstudie@uu.nl

 

Dit project is een samenwerking tussen de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht

 

30
Nov

Opening vernieuwde Polikliniek Psychose en publiekslezing

Opening Polikliniek Psychose
Op 24 november opende het UMC Utrecht Hersencentrum de vernieuwde Polikliniek Psychose: Zorg op maat, multidisciplinaire werkwijzen, expertise van onomstreden kwaliteit en geen wachttijden. Voortaan is er één ingang waar alle patiënten terecht kunnen voor diagnostiek of een korte intensieve behandeling op het gebied van psychose. Naast een feestelijke opening vond er een publiekslezing plaats voor iedereen die meer wil weten over psychose.

Psychose: van vroege herkenning tot adequate behandeling
Wat is psychose eigenlijk? Is het iets anders dan schizofrenie? Zijn mensen die stemmen horen psychotisch? Dit zijn enkele vragen die aan bod kwamen tijdens de publiekslezing. Ook gingen de sprekers in op vragen als: wie loopt er (verhoogd) risico, hoe wordt de diagnose gesteld, welke behandelmogelijkheden zijn er? En wat als de reguliere behandeling onvoldoende helpt? Tijdens de publiekslezing werd een beeld van psychose geschetst, in volle breedte.

Kijk voor meer informatie op: http://www.umcutrecht.nl/profs/polipsychose

Het Advies- en Aanmeldteam van deze Polikliniek kunt u bereiken van maandag t/m vrijdag van 08.00 – 17.00 uur op 088 75 558 88.

 

Logo2

 

11
Jun

Update

MINI SYMPOSIUM

Op dinsdag 12 mei hebben we in het UMC Utrecht een symposium georganiseerd over de recente bevindingen in onderzoek naar de bipolaire stoornis. Dit symposium werd bezocht door behandelaren, onderzoekers en studenten uit het UMC Utrecht, de UU en deelnemende centra van het KENBIS (kenniscentrum Bipolaire stoornissen).

Ralph Kupka (hoogleraar Bipolaire stoornissen, VUmc), Marco Boks (psychiater, UMCU) en  PhD studenten van het UMC Utrecht vertelden hier over hun onderzoek naar bipolaire stoornissen bij volwassenen, kinderen en tweelingen. Naast nationaal onderzoek was Prof. Dr. Boris Birmaher uit Pittsburgh naar Nederland gekomen om een presentatie geven over bipolaire stoornissen bij familiair belaste kinderen en adolescenten.

Het was een leerzame en inspirerende dag. Wij willen daarom alle sprekers bedanken voor het delen van hun kennis.

INFORMATIEAVOND BRIDGE & KBO (Kinderen Bipolaire Ouders)

Aansluitend aan het  symposium hebben we in het UMC Utrecht een bijeenkomst georganiseerd waarin de resultaten uit verschillende Nederlandse onderzoeken zijn gepresenteerd aan de deelnemers. Een groot aantal geïnteresseerden waren aanwezig zoals; deelnemers, (oud)medewerkers van BRIDGE/KBO en andere geïnteresseerden.

Tijdens deze bijeenkomst werd stilgestaan bij de doelen van de onderzoeken, verworven nieuwe inzichten en toekomstplannen. De betrokken onderzoekers hebben verteld wat zij tot nu toe geleerd hebben van het onderzoek bij kinderen van een ouder met een bipolaire stoornis. Wij waren erg enthousiast over de grote opkomst en waren ook blij om jullie input te ontvangen. Wij hebben ook bericht gehad van mensen die niet konden komen, maar wel graag de informatie willen ontvangen.

Om deze reden willen wij de huidige stand van zaken ook met jullie delen op de website.

Sinds de start van het BRIDGE onderzoek in 2010 hebben wij 385 uur gescand. Bijna 200 kinderen, uit ongeveer 150 gezinnen, doen ondertussen mee aan ons onderzoek. Meer dan 50 kinderen zijn na ongeveer 3.5 jaar weer terug gekomen en hebben de onderdelen van de tweede meting opnieuw afgerond.

De deelnemers die meedoen aan ons onderzoek hebben een familielid met bipolaire stoornis of schizofrenie, of geen familieleden met deze psychiatrische problematiek. Uit ons onderzoek komt naar voren dat de deelnemers die een familielid hebben met een bipolaire stoornis of schizofrenie, meer klachten hebben dan kinderen zonder familielid met een psychotische stoornis. De problemen die deze kinderen hebben uiten zich in; zich vaker sociaal terug trekken, somberder zijn en sneller conflicten hebben.

Daarnaast komt uit de hersenscans naar voren dat, met name bij kinderen die een ouder met schizofrenie hebben, op jonge leeftijd de hersenontwikkeling al anders verloopt in vergelijking tot kinderen die geen ouder met een psychotische stoornis hebben.

De 12-jaar resultaten van het KBO onderzoek werden gepresenteerd door Esther Mesman, die momenteel  haar proefschrift afrondt. Deze studie is een van de meest langlopende en grootste studies ter wereld bij kinderen van een bipolaire stoornis. Het is vooral te danken aan de blijvende deelname en dus beperkte uitval van de deelnemers die deze studie zo bijzonder maakt. Uitkomsten laten zien dat met name depressie voorkomt bij kinderen van ouders met een bipolaire stoornis. Het percentage kinderen dat een bipolaire stoornis heeft ontwikkelt is 13%.  Binnenkort zal er een Nederlandse samenvatting van de resultaten op deze website komen.

Deze bevindingen zijn zeer waardevol, maar er valt nog veel meer te onderzoeken! Wij hopen daarom dat mensen zich blijven aanmelden voor het BRIDGE onderzoek.

 

1
Jun

Onderzoek naar stress bij broers van patiënten met schizofrenie

Hoe stress de hersenen beïnvloedt bij broers van patiënten met schizofrenie

Tegenslagen kunnen ons uit balans brengen. Dit kunnen kleine of grotere gebeurtenissen zijn. Deze momenten kunnen ons brein behoorlijk belasten. Sommige mensen kunnen hierdoor zelfs een psychose krijgen. Tot nu toe weten we niet precies hoe stress ons brein beïnvloedt. De manier hoe hersengebieden met elkaar communiceren kan hier een grote rol in spelen.

Daarom onderzoeken wij in het UMC Utrecht het effect van stress op connectiviteit in het brein in broers van patiënten met schizofrenie. De reden hiervoor is dat eerdere onderzoeken al veranderingen in verbindingen tussen hersengebieden hebben gevonden bij schizofrenie.

Voor dit onderzoek in het UMC Utrecht zijn we op zoek naar
– broers van (mannelijke of vrouwelijke) schizofrenie patiënten
– 18-50 jaar oud, spreekt vloeiend Nederlands
– rechtshandig
– niet onder psychiatrische behandeling

Het onderzoek duurt één middag of avond (ongeveer 4 uur) met een vergoeding van €60,- plus eventuele reiskosten.

Interesse om mee te doen? Mail of bel Judith van Leeuwen (UMC Utrecht) voor meer informatie over deze studie!

j.m.c.vanleeuwen@umcutrecht.nl | 088 – 7556030

 

hersencentrum_liggend

26
Mar

Informatie Bijeenkomst

Hersenen-div-04-25-170

Kinderen van Bipolaire Ouders Studie & BRIDGE

Ben jij ook zo nieuwsgierig naar wat al die testjes, interviews en MRI scans tot nu toe opgeleverd hebben?

Wij willen jou en je familie graag vertellen wat we tot nu toe dankzij jullie inzet hebben kunnen onderzoeken! Jullie zijn daarom van harte uitgenodigd op onze informatie bijeenkomst om te horen wat we ontdekt hebben en wat we nog meer willen onderzoeken.

Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op dinsdag 12 mei 2015, vanaf 17.15 uur, in het UMC Utrecht –  Auditorium Q01.226.

Jullie kunnen je aanmelden door voor 1 mei een mail te sturen naar BRIDGE@umcutrecht.nl waarin staat met hoeveel mensen jullie willen komen.

Klik op deze link voor het programma en de routebeschrijving.

Wij zien jullie graag op de 12e!

 

23
Mar

World Bipolar Day 2015: Filmvertoning Ver van Daan

Maandag 30 maart 2015 is het World Bipolar Day.

 

In samenwerking met Altrecht en het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen presenteert de afdeling Psychiatrie van het UMC Utrecht Hersencentrum de film ‘Ver van Daan’.

 

U bent van harte uitgenodigd om de film met ons en verschillende professionals uit het werkveld te bekijken en na te bespreken. Vanaf 18.30 bent u welkom voor koffie of thee. De avond start om 19.00 uur. Roderik Schaepman, de zoon uit deze documentaire, zal ook aanwezig zijn. Dr. R. Kupka, hoogleraar bipolaire stoornissen, zal hem deze avond gaan interviewen.

 

Locatie: Auditorium Q-gebouw (Q01.226), UMC Utrecht.

 

Klik op deze link om de routebeschrijving, filmposter en synopsis van de film te bekijken.

Presentatie3 Presentatie2Presentatie4

2
May

Lezing Ypsilon 20 mei

bridge ypsilon

In samenwerking met Ypsilon  hebben we dinsdag 20 mei een lezing georganiseerd over het Bridge onderzoek.
Ypsilon is een vereniging van familieleden en naasten van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose.

Iedereen is van Harte Welkom in het UMC Utrecht om de lezing bij te wonen!

Hieronder een uitnodiging voor een vrijblijvende voorlichtingsbijeenkomst. De kinder en jeugdpsychiater Manon Hillegers verzorgt de presentatie samen met de onderzoekers Matthijs Vink en Ruby Pouwels. Wij zullen deze avond wat vertellen over het onderzoek en de resultaten tot nu toe. U hoeft geen lid te zijn van Ypsilon om deze avond te mogen bijwonen. Aanmelden kan via bridge@umcutrecht.nl

UITNODIGING
Bent u naastbetrokkene van iemand met schizofrenie of een bipolaire stoornis? Of hebt u zelf zo’n diagnose en zijn er eerste – of tweedegraads familieleden (broers, zussen, zoons, dochters, neven, nichten, kleinkinderen) in de leeftijd van 8-18 jaar? Dan nodigen UMC Utrecht en Ypsilon Utrecht u, en de ouders van dat jeugdige familielid, uit voor een vrijblijvende informatieve bijeenkomst over het boven omschreven onderzoek. U wordt uitgebreid geïnformeerd, en u mag alle vragen stellen. Ook als u niet aan bovenstaande omschrijving voldoet, maar wel geïnteresseerd bent, nodigen we u van harte uit!

Als ouders zichzelf en hun kind willen aanmelden voor deelname aan het onderzoek, dan benaderen ze zelf het UMC daarover op een later tijdstip.
De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 20 mei van 20.00 tot 22.00 bij UMC Utrecht. De lezing vindt plaats in de van Peperzeelzaal. Deze is als volgt te vinden:
• Hoofdingang UMC
• Rechtsaf richting Radiologie
• Om de receptie van de Radiologie heen naar rechts (looprichting)
• Voorbij de RVS-liften aan uw linkerhand, naar links
• Aan het einde van deze gang naar rechts
• Aan het einde van deze gang, de linker klapdeuren (zwart met glas) nemen
• In de hal de lift nemen naar laag S
• Vanuit de lift rechtdoor, de houten klapdeuren door
• De Van Peperzeelzaal bevindt zich direct na deze houten klapdeuren aan de rechterkant

Voor een routebeschrijving naar het UMC zie: http://umcutrechthersencentrum.nl/patienten-en-naasten/bereikbaarheid/

2
May

Onderzoekscongres – Schizophrenia International Research Society

Ruby Sirs 2

 

Afgelopen maand zijn een aantal van de bridge onderzoekers afgereisd naar Italië om daar een groot internationaal congres te bezoeken.
In Florence werd door professionals vier dagen lang gesproken over de nieuwste onderzoeksbevindingen op het gebied van schizofrenie.

Natuurlijk hebben wij ook verteld over de resultaten van het Bridge onderzoek door posterpresentaties te geven. Hoofdonderzoek Matthijs Vink was uitgenodigd om te spreken over hersenontwikkeling. Specifiek vertelde hij over de ontwikkeling van het beloningssysteem bij adolescenten die een ouder hebben met een psychotische stoornis. Er was veel belangstelling en interesse voor Bridge bij andere onderzoekers over de hele wereld.

Via de website blijven we jullie op de hoogte houden van de activiteiten en resultaten rondom Bridge.