Informatie voor verwijzers

Onderzoek naar de ontwikkeling van kinderen van ouders met een psychotische of bipolaire stoornis

Voor wie is het onderzoek bedoeld?

Voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 8-18 jaar die (een) ouder(s), broer, zus of andere famileden hebben met een bipolaire stoornis of schizofrenie. Op het moment zoeken wij géén nieuwe deelnemers.

Wat is het doel van het onderzoek?

Kinderen van ouders met een bipolaire stoornis of schizofrenie hebben een verhoogd risico om een psychiatrische stoornis te ontwikkelen. Onbekend is echter welke factoren hierin een rol spelen: wat zijn risicofactoren en wat zijn beschermende factoren? Deze vragen staan in dit onderzoek centraal. Zowel de invloed van biologische, psychologische als sociale factoren zal onderzocht worden.

Hoe zit het onderzoek in elkaar?

Kinderen en jongeren worden één keer per drie jaar uitgenodigd voor verschillende bezoeken aan het UMC Utrecht. Tijdens deze bezoeken zullen interviews en vragenlijsten worden afgenomen. Daarnaast zullen hersenscans worden gemaakt met behulp van MRI en wordt bloed afgenomen. In totaal worden de deelnemers maximaal vier keer uitgenodigd. Ouders worden ook geïnterviewd tijdens het onderzoek.

Wat zijn de voordelen van meedoen aan dit onderzoek?

Dit onderzoek vindt plaats in het kader van de zorglijn Risico & Preventie van de afdeling Psychiatrie in het UMC Utrecht. Er wordt bij ieder bezoek uitgebreide psychiatrische diagnostiek verricht waardoor het mogelijk is om eventuele vroege symptomen tijdig te signaleren. Indien nodig kan psycho-educatie gegeven worden en behandeling aangeboden worden. Meer kennis van de oorzaken van een psychotische of bipolaire ontwikkeling kan bijdragen aan betere behandelmethoden.

Voor het meedoen aan het onderzoek ontvangen de deelnemers (naast reiskosten vergoeding) ook een financiële vergoeding.
Mochten er tijdens het onderzoek gegevens naar voren komen die voor behandeling van belang zijn, dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

Wat zijn de nadelen van meedoen aan het onderzoek?

Er zijn geen nadelen. Alle informatie wordt in vertrouwen behandeld en MRI-scans zijn een veilige manier om de hersenen in beeld te brengen. Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig en stoppen met het onderzoek heeft geen enkele invloed op de zorg die de polikliniek biedt.

Wat gebeurt er met de gegevens?

Alle gegevens worden anoniem verwerkt en gebruikt voor het schrijven van wetenschappelijke artikelen en rapporten. Daar komen nooit persoonlijke gegevens in voor.

Bij wie kan ik terecht voor vragen over dit onderzoek?

U kunt een e-mail sturen naar bridge@umcutrecht.nl.

Wie zijn de uitvoerende onderzoekers?

  • Estrea Goedee, MSc, onderzoeksassistente
  • Nikita Setiaman, MSc, onderzoeker in opleiding
  • Dr. M.H.J. Hillegers, kinder- en jeugd psychiater