Het BRIDGE-team

Wij zijn de onderzoekers van BRIDGE!

Prof. Dr. Manon Hillegers, afdelingshoofd en kinder- en jeugdpsychiater

Beste deelnemers, mijn naam is Manon Hillegers, (kinder- en jeugd) psychiater, en sinds 2017 ben ik hoogleraar en hoofd van de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie/psychologie in het Erasmus MC Sophia. Vanuit mijn ervaringen met gezinnen waarbij ik als behandelaar was betrokken, heb ik het BRIDGE-onderzoek in 2010 opgezet en vervolgens in 2017 ook het MARIO-project. Mijn drijfveer voor onderzoek naar de ontwikkeling van kinderen van ouders met psychische problemen komt voort vanuit mijn overtuiging dat eerder gepaste hulp en behandeling bieden aan gezinnen nodig en belangrijk is. Daarvoor is wel meer kennis nodig, zodat we op het juiste moment, de juiste zorg bieden.

Prof. Dr. Neeltje van Haren, hoofdonderzoeker

Hallo allemaal, mijn naam is Neeltje van Haren. In mijn onderzoek probeer ik te begrijpen hoe de structuur en de functie van hersenen verandert wanneer er sprake is van (risico op) een psychotische of een bipolaire stoornis. Ik maak dus MRI-foto’s van de hersenen. Tot 2018 deed ik dat in het UMC Utrecht en was ook daar al betrokken bij BRIDGE. Ik werk sinds 2018 op de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie/psychologie van het Erasmus MC als hoogleraar Hersenontwikkeling en Psychopathologie. Ik richt mijn onderzoek voornamelijk op kinderen en adolescenten waarvan de ouder psychiatrische problemen heeft om te begrijpen waarom deze aandoeningen vaak overgaan van generatie op generatie. Hoe kunnen we herkennen welke kinderen het grootste risico lopen en hoe kunnen we hun veerkracht vergroten om mentaal ziek worden in de toekomst te vertragen of voorkomen.

Nikita Setiaman, PhD student

Hoi allemaal, mijn naam is Nikita Setiaman. De meesten van jullie kennen mij sinds 2014 als onderzoeksassistent en later als promovendus van het BRIDGE-onderzoek. Ik heb veel deelnemers en hun ouders mogen verwelkomen in het Hersencafé in het UMC Utrecht. Nu heb ik het stokje overgedragen aan onze nieuwe collega’s in het Erasmus MC, dus ik ben er bij de derde meting niet meer bij om jullie een kopje koffie of chocomel aan te bieden, het interview te doen, of in de MRI-scanner te leggen. Maar ik blijf wel op de achtergrond betrokken, terwijl ik verder werk aan mijn proefschrift over de ontwikkeling van psychopathologie en de hersenontwikkeling bij kinderen van ouders met een bipolaire stoornis of schizofrenie. Daarnaast werk ik als behandelaar bij een psychologenpraktijk in Rijswijk.

Dr. Lisanne van Houtum, Postdoc onderzoeker

Hi! Mijn naam is Lisanne van Houtum, ik ben onderzoeker bij BRIDGE. Ik ben verantwoordelijk voor het maken en analyseren van hersenscans van kinderen en hun ouders met en zonder een bipolaire of psychotische stoornis. Zo kunnen we de ontwikkeling van de hersenen bekijken over langere tijd, maar kunnen we ook onderzoeken in hoeverre kinderen en hun ouders hersenkenmerken delen. Hiermee proberen we in kaart te brengen wat risicofactoren zijn om ziek te worden, of juist beschermende factoren zijn.

Simon Poortman, PhD student

Hoi! Ik ben Simon Poortman, ik doe promotieonderzoek bij het BRIDGE-onderzoek. Met een achtergrond in psychologie en neurowetenschappen, analyseer ik de MRI-scans van de deelnemers om de veranderingen in de hersenen te onderzoeken met het toenemen van de leeftijd. Zo kijk ik onder andere naar de grootte van verschillende hersengebieden en de witte stofbanen die hersengebieden met elkaar verbinden.

Fin van Uum, PhD student

Mijn naam is Fin van Uum, en vanaf september 2023 zal ik als promotiestudent betrokken zijn bij BRIDGE. Via onderzoek probeer ik te begrijpen welke factoren een rol spelen in de ontwikkeling van mentale ziekte. Hoe interacteren onze genen met omgevingsfactoren en via welke neurobiologische processen uit dit zich uiteindelijk in de ontwikkeling van mentale ziektes? In dit onderzoeksveld gebruik ik mijn achtergrond in de wiskunde, de neurowetenschappen en de klinische psychologie om zo vroeg en nauwkeurig mogelijk voorspellingen te kunnen doen over het verloop van deze pathofysiologische processen.

Naast dit werk kun je me vooral in de sportschool, of op het tennisveld vinden.  De tijd die ik hiernaast overhoud spendeer ik graag met vrienden, en worstel ik mezelf door klassieke filosofische teksten heen. 

Niels Weerheim, onderzoeksassistent

Hi allemaal! Ik ben Niels Weerheim en sinds september 2023 onderzoeksassistent bij BRIDGE. Ik heb er hartstikke veel zin in! Mijn interesse ligt vooral in de relatie tussen psychische problemen en de hersenen, zodat we kunnen ontdekken hoe deze ontstaan en hoe we ze kunnen voorkomen of behandelen.

Ik zal het eerste aanspreekpunt zijn voor het onderzoek, en zal jullie ontvangen in het Erasmus MC. Tot dan!

Debbie Tesselaar, onderzoeksassistent

Hallo allemaal! Ik ben Debbie Tesselaar. Ik werk sinds oktober 2022 bij BRIDGE. Na een jaar als docent te hebben gewerkt, heb ik heel veel zin om weer onderzoek te doen. Ik ben vooral geïnteresseerd in hoe stoornissen zich ontwikkelen in de hersenen, zodat we kunnen ontdekken hoe we deze kunnen voorkomen en/of behandelen.

Debbie is in september 2023 begonnen met haar eigen promotietraject in Nijmegen. Daarmee wensen we haar heel veel succes!Ook zijn er stagiaires van diverse opleidingen die bij BRIDGE ervaring opdoen en ons ondersteunen in het verzamelen en verwerken van de gegevens.