Relevante links

Om ons onderzoek onder de aandacht te brengen werken wij samen met andere onderzoeken, instellingen en patiëntenverenigingen.

Hieronder vind je de links naar hun websites.

MARIO

Met de MARIO cohortstudie willen de onderzoekers beter begrijpen waarom sommige kinderen van ouders met psychiatrische problemen zelf psychiatrische problemen krijgen en andere kinderen niet. De MARIO cohortstudie heeft dus een vergelijkbaar doel als BRIDGE. Het MARIO-onderzoek bestaat uit drie onderdelen. Met de MARIO cohortstudie willen we beter begrijpen waarom sommige kinderen van ouders met psychiatrische problemen ook psychiatrische problemen, waaronder stemmingsstoornissen, krijgen en andere kinderen niet. In de cohortstudie worden grotendeels dezelfde vragenlijsten en interviews gebruikt als in de eerdere BRIDGE metingen. Met de MARIO screeningstudie willen we een stemmingsstoornis bij kinderen van ouders met psychiatrische problemen beter en eerder herkennen. Tenslotte willen we met de MARIO preventiestudie onderzoeken of we het ontstaan van een stemmingsstoornis bij kinderen van ouders met psychiatrische problemen door een online programma kunnen voorkomen. Voor meer uitleg over het MARIO-project kan je kijken op  https://mario-project.nl/

De derde meting van het BRIDGE-onderzoek is ondergebracht in de MARIO cohortstudie  en al 50% van de BRIDGE deelnemers doet hier aan mee. Voor de nieuwe MRI meting van BRIDGE blijven wij nauw samenwerken met MARIO.

KBO

In de Nederlandse KBO studie wordt onderzoek gedaan naar het familiaire risico en hoe de ontwikkeling van kinderen van patiënten met een bipolaire stoornis verloopt van de adolescentie tot aan de volwassenheid. Ook onderzoeken we risico- en beschermende factoren. De eerste meting van het onderzoek vond plaats in 1997-1999. De KBO-studie is wereldwijd een unieke studie en heeft tot op heden belangrijke bijdragen geleverd voor de praktijk, wetenschap en beleid. Nu, ruim 20-jaar na de eerste meting, hebben veel deelnemers opnieuw meegedaan. De deelnemers van de Nederlandse KBO-studie zijn nu gemiddeld 37 jaar oud.

Kijk voor meer informatie op hun website www.kbo-onderzoek.nl.

Centrum voor Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problemen

In het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis is er een speciaal centrum opgericht voor kinderen (vanaf de zwangerschap tot 18 jaar) van (aanstaande) ouders met ernstige psychiatrische problemen. Kijk ook op de website voor meer informatie.

FAMILY

Het FAMILY consortium is een groep onderzoekers uit verschillende Europese landen die samenwerken om beter te begrijpen waarom kinderen van ouders met psychiatrische problemen een groter risico hebben om zelf ziek te worden. FAMILY probeert risico factoren te ontdekken maar ook factoren die de veerkracht vergroten en de kans op ziek worden verkleinen. Een onderdeel in dit grote Europese project is het samenbrengen van studies die vergelijkbaar zijn met BRIDGE. Zo is er een Spaanse, Deense en Zwitserse studie naar kinderen van ouders met psychiatrische problemen. In deze studies wordt dezelfde informatie verzameld als wij in BRIDGE verzamelen, inclusief meerdere MRI scans van de hersenen. Het doel van zo’n samenwerking is om onze expertise en de data te bundelen en zo meer kennis op te doen over het intergenerationele risico op psychiatrische aandoeningen.

FAMILY heeft, naast hun website, ook een LinkedIn (FAMILY Project EU) en twitteraccount (@family_eu) die je kunt volgen voor updates!

EUFAMI

EUFAMI is een Europese organisatie voor en door mensen met familieleden die ernstige psychische gezondheidsproblemen hebben. Zij zetten zich in om deze groep te vertegenwoordigen zodat hun rechten en interesses worden erkend en beschermd. Inclusie in de samenleving en ondersteuning zijn belangrijke speerpunten van hun visie.

Kijk voor meer informatie op hun website https://eufami.org/.

Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen: 

Het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen, kortweg KenBiS, bundelt de deskundigheid van gespecialiseerde professionals, patiënten en naastbetrokkenen. Het nodigt professionals uit deel te nemen aan een groeiend netwerk van academische en psychiatrische centra en de patiëntenvereniging plusminus. De partners in het netwerk bouwen samen aan de kwaliteit van diagnostiek en behandeling.

Kijk voor meer informatie op hun website https://www.kenniscentrumbipolairestoornissen.nl/.

Plusminus

Plusminus is de vereniging van en voor mensen met een bipolaire aandoening en hun naasten. Zij werken aan een betere kwaliteit van leven, betere zorg en maken zich sterk om het stigma op psychische kwetsbaarheid te bestrijden.

Kijk voor meer informatie op hun website https://plusminus.nl/.

Trimbos KOPP/KOV

Trimbos richt zich op middelengebruik en mentale gezondheid gedurende de hele levensloop: van de zwangerschap tot de laatste levensfase. Voor jongeren en ouderen bestaan vaak specifieke vraagstukken, zoals vragen over het hebben van een ouder met psychische problemen (KOPP) of verslaving (KOV). Daarom zetten zij hun kennis over deze doelgroepen op aparte pagina’s bij elkaar. In het KOPP/KOV kennisdossier vind je informatie, tips en handige tools.

Anoiksis

Anoiksis is een onafhankelijke vereniging voor contact en onderlinge steun voor en door psychose-gevoelige mensen zoals mensen met schizofrenie, een schizoaffectieve stoornis en het Bleulersyndroom. Anoiksis heeft ongeveer 1000 leden. De hoofddoelstelling van de vereniging is het faciliteren van lotgenotencontact. 

Kijk voor meer informatie op hun website https://www.anoiksis.nl/.

MIND Ypsilon

MIND Ypsilon vindt, verbindt en komt op voor naasten van mensen met een (ernstige) psychische kwetsbaarheid om bij te dragen aan een betere kwaliteit van leven.

Kijk voor meer informatie op hun website https://www.ypsilon.org/.