Het MARIO (Mood and Resilience in Offspring) project

Meer informatie:

http://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/doelmatigheidsonderzoek/programmas/project-detail/onderzoeksprogramma-ggz/het-mario-mood-and-resilience-in-offspring-project/

De grootste risicofactor voor het ontstaan van depressie, is het hebben van een vader of moeder met een stemmingsstoornis. Bij de voorbereiding van een nieuw Nederlands onderzoek over dit onderwerp, de MARIO studie, willen we graag families betrekken waarvan een van de ouders een stemmingsstoornis heeft (depressie of bipolaire stoornis). We willen graag van zowel ouders als van jongeren (apart) adviezen krijgen over 2 onderwerpen:

  1. Op welke manier kunnen we bij kinderen (tussen 12-25 jaar) van een ouder met een stemmingsstoornis het risico op een depressie in kaart brengen?
  2. Hoe kunnen we met behulp van e-health (bijvoorbeeld smartphone app of game) stemmingsklachten bij jongeren voorkomen of verminderen?

Laat weten als je het onderzoeksteam wilt adviseren over deze onderwerpen. Een vergoeding is beschikbaar voor de adviseurs. We kunnen niet zonder jullie hulp!

Interesse of vragen over wat dit betekent? Mail ons op bridge@umcutrecht.nl

Hartelijke groet, namens de hele project groep.

Manon Hillegers