Doe- en praatgroepen kinderen (8-12 jaar) en jongeren (12-16 jaar)

In 2017 start Jellinek (onderdeel van Arkin) verschillende praatgroepen voor kinderen en jongeren die een vader en/of moeder, broer of zus hebben met psychische en/of verslavingsproblemen. Of als er door omstandigheden thuis spanning en stress is.

Soms gebeuren er dingen in een gezin die veel spanning en stress geven. Bijvoorbeeld door een zieke ouder, broer of zus, psychische of verslavingsproblemen, werkeloosheid en geldzorgen, ruzies en/of echtscheiding. Langdurige spanning en stress heeft grote invloed op alle gezinsleden.

Kinderen hebben hierdoor een verhoogd risico om zelf (ernstige) problematiek te ontwikkelen.

Om de gebeurtenissen thuis beter te begrijpen en er mee om te leren gaan zijn er verschillende groepen in de leeftijd van 8 tot 16  jaar. Ouders worden betrokken via ouderbijeenkomsten en er zijn kennismakings- en eindgesprekken met ouders en kinderen.

Het zijn laagdrempelige preventiegroepen waar naast steun ook aandacht is voor signalering maar ook voor ontspanning. Er is verder oog voor het netwerk en er wordt  zo nodig gezocht naar verbinding in de wijk. Eventueel is er ook toeleiding naar hulp en zorg mogelijk.

Naast deze groepen is er ook een individueel aanbod mogelijk voor alle leeftijden!

 

Kinderen van 8 – 12 jaar: Doe en praatgroep

Wanneer:                Woensdagmiddagen start: 15 maart 2017

Waar:                       A.B.C. straat 5, Utrecht

Tijd:                          Van 15.30 tot 17.00 uur

 

Jongerengroep 12 – 16 jaar

Wanneer:                 Dinsdagmiddagen start: 14 maart 2017

Waar:                        A.B.C. straat 5, Utrecht

Tijd:                          Van 17.00 tot 18.30 uur

 

Deelname is kosteloos en er is geen verwijsbrief nodig!