1,4 miljoen euro voor onderzoek naar kinderen van ouders met stemmingsstoornissen 

Onderzoekers van EMC en VUmc hebben van ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, een subsidie van 1.433.000 euro toegekend gekregen om een 8-jarig project uit te voeren met kinderen van ouders met stemmingsstoornissen

Dit project – het MARIO (Mood and Resilience in Offspring) project – is een samenwerking tussen psychiaters, patiënten, verzekeringen, gemeenten en onderzoekers van EMC Rotterdam, VUmc Amsterdam, UMC Utrecht, UMC Leiden en UMC Groningen. Hoofdonderzoekers zijn prof. Manon Hillegers (EMC) Kinder en Jeugd Psychiatrie/Psychologie en prof. Brenda Penninx (VUmc). Het doel van het onderzoek is om depressie bij kinderen van ouders met stemmingsstoornissen:

  1. beter te begrijpen
  2. eerder te signaleren en
  3. het ontstaan van een depressie te voorkomen.

Risicofactor
De grootste risicofactor voor het ontstaan van depressie is het hebben van een ouder met een stemmingsstoornis. Meer dan 50 procent van kinderen van ouders met depressie of bipolaire stoornis ontwikkelt voor hun 35ste levensjaar zelf depressieve klachten. Kinderen van deze ouders zijn niet alleen erfelijk belast maar groeien ook op in een kwetsbare omgeving.

Doel    
Het MARIO consortium – met universiteiten, zorginstellingen, patiënt- en belangenorganisaties – heeft als centraal doel dit percentage te verlagen. Er zal een infrastructuur worden gebouwd, gebaseerd op succesvolle nationale studies bij patiënten met stemmingsstoornissen (NESDA, BiG, OPPER). Kinderen (12 t/m 25 jaar) van deze patiënten worden gevolgd om beschermende en risicofactoren voor het ontstaan van depressie te onderzoeken. Door het (online) meten van emoties en gedrag, gaan we met patiënten en hun kinderen werken aan een screeningsinstrument om depressieve klachten bij kinderen te sigaleren en vroeg op te sporen. Verder willen wij een online preventie interventie ontwikkelen en evalueren of deze het ontstaan van een depressie in kinderen van ouders met stemmingsstoornissen kan voorkomen. Met dit project hopen wij de psychische gezondheid van kinderen van ouders met stemmingsstoornissen te kunnen verbeteren.

Bijlage
In het kader van de MARIO-studie hebben onderzoekers van GGZinGeest, het VU medisch centrum Amsterdam, en het Erasmus medisch centrum Rotterdam samen met ervaringsdeskundigen een online vragenlijst over dit onderwerp ontworpen. In april en mei 2017, is er een oproep gedaan aan ouders met stemmingsstoornissen (depressie of bipolaire stoornis) en hun kinderen (tussen 12-30 jaar) om deze vragenlijst in te vullen. In deze bijlage vindt u hiervan de uitkomsten.