De derde MRI meting komt eraan!

Voorbereiding van de derde MRI meting, BRIDGE-POBI, in volle gang!

Door een nieuwe subsidie (zie ook nieuwsbericht ‘BRIDGE doet mee aan FAMILY!’) hebben wij financiering gekregen om een derde MRI-scan te maken bij onze BRIDGE-deelnemers. Naast de kinderen zullen we dit keer ook de biologische ouders vragen voor een MRI-scan. Hiervoor zijn we achter de schermen druk bezig met het beschrijven van het onderzoek om onze plannen te laten goedkeuren door de Medisch Ethische ToetsingsCommissie (METC). Deze commissie beoordeelt of het onderzoek nuttig is, of het goed is opgezet, of alle informatie die proefpersonen krijgen juist is, of de risico’s van het onderzoek niet te groot zijn en of het onderzoek niet te veel van de proefpersonen vraagt. Heel belangrijk dus! Na goedkeuring kunnen we beginnen aan het onderzoek. Wij zullen dan alle deelnemers die aan hebben gegeven om in de toekomst benaderd te mogen worden, vragen of zij aan deze meting mee willen doen. Je kan uiteraard ook zelf contact met je opnemen als je mee wilt doen aan deze meting! Kijk daarvoor bij onze contactgegevens.

Wij hebben er heel veel zin in en kunnen niet wachten!