Nieuwsberichten

14
Dec

Uitnodiging oratie Manon Hillegers – 26 januari 2018

Beste genodigde,

Op vrijdag 26 januari 2018 zal Dr. Manon Hillegers, benoemd tot hoogleraar Kinder- en Jeugdpsychiatrie, haar ambt in het openbaar aanvaarden met het uitspreken van een rede, die de titel draagt:

“Onze kostbare kinderen”.

De plechtigheid zal aanvangen om 16.00 uur precies in de Aula van de Erasmus Universiteit (Erasmus building), Burgemeester Oudlaan 50 te Rotterdam. De receptie zal om 16.45 uur plaatsvinden in hetzelfde gebouw.

Via uitnodiging oratie kunt u zich aanmelden.

U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Namens Manon Hillegers,

de oratie commissie

Hebt u vragen? Neem contact op via:

Email: oratie.manon@erasmusmc.nl

 

 

9
Oct

1,4 miljoen euro voor onderzoek naar kinderen van ouders met stemmingsstoornissen 

Onderzoekers van EMC en VUmc hebben van ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, een subsidie van 1.433.000 euro toegekend gekregen om een 8-jarig project uit te voeren met kinderen van ouders met stemmingsstoornissen

Dit project – het MARIO (Mood and Resilience in Offspring) project – is een samenwerking tussen psychiaters, patiënten, verzekeringen, gemeenten en onderzoekers van EMC Rotterdam, VUmc Amsterdam, UMC Utrecht, UMC Leiden en UMC Groningen. Hoofdonderzoekers zijn prof. Manon Hillegers (EMC) Kinder en Jeugd Psychiatrie/Psychologie en prof. Brenda Penninx (VUmc). Het doel van het onderzoek is om depressie bij kinderen van ouders met stemmingsstoornissen:

  1. beter te begrijpen
  2. eerder te signaleren en
  3. het ontstaan van een depressie te voorkomen.

Risicofactor
De grootste risicofactor voor het ontstaan van depressie is het hebben van een ouder met een stemmingsstoornis. Meer dan 50 procent van kinderen van ouders met depressie of bipolaire stoornis ontwikkelt voor hun 35ste levensjaar zelf depressieve klachten. Kinderen van deze ouders zijn niet alleen erfelijk belast maar groeien ook op in een kwetsbare omgeving.

Doel    
Het MARIO consortium – met universiteiten, zorginstellingen, patiënt- en belangenorganisaties – heeft als centraal doel dit percentage te verlagen. Er zal een infrastructuur worden gebouwd, gebaseerd op succesvolle nationale studies bij patiënten met stemmingsstoornissen (NESDA, BiG, OPPER). Kinderen (12 t/m 25 jaar) van deze patiënten worden gevolgd om beschermende en risicofactoren voor het ontstaan van depressie te onderzoeken. Door het (online) meten van emoties en gedrag, gaan we met patiënten en hun kinderen werken aan een screeningsinstrument om depressieve klachten bij kinderen te sigaleren en vroeg op te sporen. Verder willen wij een online preventie interventie ontwikkelen en evalueren of deze het ontstaan van een depressie in kinderen van ouders met stemmingsstoornissen kan voorkomen. Met dit project hopen wij de psychische gezondheid van kinderen van ouders met stemmingsstoornissen te kunnen verbeteren.

Bijlage
In het kader van de MARIO-studie hebben onderzoekers van GGZinGeest, het VU medisch centrum Amsterdam, en het Erasmus medisch centrum Rotterdam samen met ervaringsdeskundigen een online vragenlijst over dit onderwerp ontworpen. In april en mei 2017, is er een oproep gedaan aan ouders met stemmingsstoornissen (depressie of bipolaire stoornis) en hun kinderen (tussen 12-30 jaar) om deze vragenlijst in te vullen. In deze bijlage vindt u hiervan de uitkomsten.

 

17
Apr

MARIO project – korte vragenlijst

MARIO vragenlijst over stemming en veerkracht voor ouders met een stemmingsstoornis en hun kinderen

 

Waarom deze vragenlijst?

We weten dat kinderen die één of meerdere ouders met een stemmingsstoornis hebben, een verhoogd risico hebben om zelf een stemmingsstoornis te ontwikkelen, maar we weten ook dat bepaalde factoren kinderen kunnen beschermen tegen een stemmingsstoornis. Momenteel zijn we bezig met de voorbereiding van een nieuw Nederlands onderzoek over dit onderwerp, de MARIO studie over stemming en veerkracht. Bij deze voorbereiding willen we graag families betrekken waarvan een van de ouders een stemmingsstoornis heeft (depressie of bipolaire stoornis), en waarvan minimaal één kind tussen de 12 en 30 jaar is.

Wat willen we weten?

Door een aantal vragen te stellen aan ouders met stemmingsstoornis en aan kinderen van ouders met een stemmingsstoornis, willen we graag meer te weten komen over 1) of ouders hun kinderen over hun stoornis vertellen, 2) of er aandacht voor de kinderen is in hun behandelingstraject, en 3) of ouders het goed zouden vinden om hun kinderen te laten screenen op mogelijke problemen en om hun kinderen deel te laten nemen aan preventieve trainingen.

Wie kan meedoen?

Bent u een ouder met een stemmingsstoornis (depressie en/of bipolaire stoornis), en heeft u tenminste één kind tussen de 12 en 30 jaar? à Ga dan naar: https://ggz.premiumsurvey.datacoll.nl/nq.cfm?q=AA30169B-E5C7-4E68-B70E-B8E400D15E7F

Heeft één van je ouders een stemmingsstoornis (depressie en/of bipolaire stoornis) en ben je tussen de 12 en 30 jaar? à Ga dan naar:

https://ggz.premiumsurvey.datacoll.nl/nq.cfm?q=DA5FABF1-69A1-4088-8641-E42C112BAAF8

 

Aanvullende informatie

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 3-7 minuten. De antwoorden die u geeft worden uiteraard volstrekt vertrouwelijk behandeld en uw gegevens worden anoniem verwerkt.

 

Mocht u vragen hebben over dit onderzoek, dan kunt u contact opnemen met Dr. Dominique Maciejewski (email: mario@ggzingeest.nl of telefoon: 020-7884531).

 

MARIO studie naar stemming en veerkracht

Prof. Brenda Penninx, Prof. Manon Hillegers, Dr. Dominique Maciejewski

Contact: mario@ggzingeest.nl

 

6
Feb

Doe- en praatgroepen kinderen (8-12 jaar) en jongeren (12-16 jaar)

In 2017 start Jellinek (onderdeel van Arkin) verschillende praatgroepen voor kinderen en jongeren die een vader en/of moeder, broer of zus hebben met psychische en/of verslavingsproblemen. Of als er door omstandigheden thuis spanning en stress is.

Soms gebeuren er dingen in een gezin die veel spanning en stress geven. Bijvoorbeeld door een zieke ouder, broer of zus, psychische of verslavingsproblemen, werkeloosheid en geldzorgen, ruzies en/of echtscheiding. Langdurige spanning en stress heeft grote invloed op alle gezinsleden.

Kinderen hebben hierdoor een verhoogd risico om zelf (ernstige) problematiek te ontwikkelen.

Om de gebeurtenissen thuis beter te begrijpen en er mee om te leren gaan zijn er verschillende groepen in de leeftijd van 8 tot 16  jaar. Ouders worden betrokken via ouderbijeenkomsten en er zijn kennismakings- en eindgesprekken met ouders en kinderen.

Het zijn laagdrempelige preventiegroepen waar naast steun ook aandacht is voor signalering maar ook voor ontspanning. Er is verder oog voor het netwerk en er wordt  zo nodig gezocht naar verbinding in de wijk. Eventueel is er ook toeleiding naar hulp en zorg mogelijk.

Naast deze groepen is er ook een individueel aanbod mogelijk voor alle leeftijden!

 

Kinderen van 8 – 12 jaar: Doe en praatgroep

Wanneer:                Woensdagmiddagen start: 15 maart 2017

Waar:                       A.B.C. straat 5, Utrecht

Tijd:                          Van 15.30 tot 17.00 uur

 

Jongerengroep 12 – 16 jaar

Wanneer:                 Dinsdagmiddagen start: 14 maart 2017

Waar:                        A.B.C. straat 5, Utrecht

Tijd:                          Van 17.00 tot 18.30 uur

 

Deelname is kosteloos en er is geen verwijsbrief nodig!

22
Dec

Het MARIO (Mood and Resilience in Offspring) project

Meer informatie:

http://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/doelmatigheidsonderzoek/programmas/project-detail/onderzoeksprogramma-ggz/het-mario-mood-and-resilience-in-offspring-project/

De grootste risicofactor voor het ontstaan van depressie, is het hebben van een vader of moeder met een stemmingsstoornis. Bij de voorbereiding van een nieuw Nederlands onderzoek over dit onderwerp, de MARIO studie, willen we graag families betrekken waarvan een van de ouders een stemmingsstoornis heeft (depressie of bipolaire stoornis). We willen graag van zowel ouders als van jongeren (apart) adviezen krijgen over 2 onderwerpen:

  1. Op welke manier kunnen we bij kinderen (tussen 12-25 jaar) van een ouder met een stemmingsstoornis het risico op een depressie in kaart brengen?
  2. Hoe kunnen we met behulp van e-health (bijvoorbeeld smartphone app of game) stemmingsklachten bij jongeren voorkomen of verminderen?

Laat weten als je het onderzoeksteam wilt adviseren over deze onderwerpen. Een vergoeding is beschikbaar voor de adviseurs. We kunnen niet zonder jullie hulp!

Interesse of vragen over wat dit betekent? Mail ons op bridge@umcutrecht.nl

Hartelijke groet, namens de hele project groep.

Manon Hillegers

25
Aug

Doe- en praatgroep voor jongeren van ouders met psychische problematiek

Preventieprogramma voor kinderen en jongeren van ouders met psychische problematiek en / of verslaafde ouders (KOPP/KVO)

Jongeren van ouders met psychische problemen en jongeren van verslaafde ouders lopen het risico om op korte of langere termijn zelf psychische en/of verslavingsproblemen te ontwikkelen. Doordat jongeren ervaringen uitwisselen met andere jongeren in een vergelijkbare situatie en door het aanleren van specifieke vaardigheden, worden de beschermende factoren versterkt en risicofactoren verminderd.

Bij Victas bestaat al jaren een programma voor KOPP / KVO voor kinderen tussen de 12 en 18 jaar.

Naast individuele gesprekken, start Victas in oktober twee praatgroepen voor jongeren:

  • 5 oktober: Doe en praatgroep voor kinderen tussen 8 tot 12 jaar (woensdagmiddagen van 15.30 tot 17.00 uur)
  • 4 oktober: Jongerengroep voor jongeren tussen 12 tot 16 jaar (dinsdagmiddagen van 17.00 tot 18.30 uur)

Beide groepen vinden plaats op de A.B.C.-straat 5 in Utrecht. De praatgroepen zijn kosteloos en er is geen verwijsbrief voor nodig.

Aanmelden
Aanmelden is het hele jaar mogelijk. Meer informatie of direct aanmelden? U kunt contact opnemen via het nummer 088 16 16 200. U kunt dan vragen naar Geerke Haasjes of Aline Timmer van de afdeling preventie. U kunt ook een mail sturen naar koppkvo@victas.nl. Deelnemen aan de groep is kosteloos.

 

Website2

25
May

Bijeenkomst 14 juni – Kinderen van ouders met een psychotische of stemmingsstoornis

KOPP bijeenkomst

11
May

Internationaal Congres Depressies en Bipolaire Stoornissen in Amsterdam toegankelijk voor patiënten en naasten

Internationaal congres depressies en BP 1internationaal congres depressies en BP 2

26
Feb

Save the date!

Op 30 maart 2016 is het World Bipolar Day. Het doel van deze dag is bewustwording en het informeren van mensen over bipolaire stoornissen.

In samenwerking met Altrecht organiseert het UMC Utrecht een bijeenkomst met als thema “Creativiteit”.  Meer informatie over deze bijeenkomst volgt. Zet de datum alvast in uw agenda!

 

29
Jan

Deelname

MRI scanner
Sinds oktober vorig jaar is de MRI scanner die wij gebruiken bij het onderzoek stilgelegd. De monteurs hebben aangegeven dat de nieuwe scanner te gebruiken is vanaf april of mei 2016. Dit is helaas later dan verwacht. In verband hiermee kunnen wij op het moment nog niet beginnen met het onderzoek bij nieuwe deelnemers. Aanmelden is wel gewoon mogelijk!

Hebben jullie 3 tot 4 jaar geleden voor het eerst meegedaan aan het BRIDGE onderzoek? Dan hopen wij jullie dit jaar opnieuw te benaderen. Houdt er rekening mee dat hier vertraging in kan zitten, vanwege het vervangen van de MRI scanner.

Kinderen van ouders met een bipolaire stoornis
Gezinnen met een ouder met een bipolaire stoornis hebben te horen gekregen dat we ons maximum aantal deelnemers hebben bereikt voor deze groep. Goed nieuws: we verwachten dat wij in 2016 toestemming krijgen om deze groep uit te breiden. Dan kunnen ook alle broertjes en zusjes van de BRIDGE deelnemers meedoen.